سال نو رو به تموم عزیزان تبریک میگم 

ان شالله سال خوبی باشه و همگی به اون چیزی که حقمونه برسیم

اول سلامتی و تندرستی 

و بعد هم یه رشته خوب تو دانشگاه ...

امروز رو اگه مایلید استراحت کنید و فردا شروع کنید.

شب ریاضی مکتبستان گذاشته مبشه.

روز خوبی داشته باشید.