جمع بندی زیست از سری جزوات پولی مکتبستان که به صورت رایگان قرار داده شد.

لینک دانلود

جمع بندی زیست

 

به زودی جزوه اصلی مکتبستان از درس زیست شناسی،مدرس :قدیر زاده گذاشته خواهد شد